Công nghệ độc quyền

Áp dụng kỹ thuật Liposone, PTD và kỹ thuật nuôi dưỡng vô trọng lực của NASA Mỹ 

Bài viết trước đó Sứ mệnh
Bài viết sau đó Cam kết